Strona główna Regulamin Zasady FAQ Nagrody Ranking Rejestracja
Nagrody - PS3, PSP, MP4
Czas w grze:
2024-07-19,
Zarejestrowanych graczy:
124 861
Graczy online:
58

Regulamin

Rejestrując konto w serwisie Gangsters.pl automatycznie wyrażasz zgodę na niżej wymienione warunki oraz Politykę prywatności.

Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.gangsters.pl, to jest firma INTERNETY z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza, nr 11, lok. 811, 80-890 Gdańsk, o nr REGON 388052980 i nr NIP 5891848667.

1. Gra ma wyłącznie charakter zabawy i tak ją trzeba postrzegać.
2. Konto może posiadać tylko osoba pełnoletnia lub osoba za pozwoleniem prawnych opiekunów na grę, którzy muszą być obecni przy rejestracji konta.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, posiadające konto.
4. Z jednego adresu IP może zarejestrować się tylko jeden gracz. Jeżeli ktoś z Twojej rodziny chce się zarejestrować, proszę napisać do administratora gry na adres admin@gangsters.com.pl.
5. Właścicielami wszystkich kont jest Właściciel, który zastrzegają sobie prawo do usuwania bądź blokowania kont bez konieczności wysłania informacji o tym do użytkownika.
6. Konto w grze może być usunięte z kilku przyczyn:
- Okres nie logowania do gry był dłuższy niż 50 dni,
- Za wulgaryzmy lub groźby pod adresem innych graczy,
- Za łamanie innych punktów regulaminu,
- Za wszelkiego rodzaju oszustwa,
- Za działanie na szkodę Serwisu Gangsters.pl.
7. Konto zablokowane po okresie nie logowania może zostać przywrócone, jeżeli gracz wyśle prośbę na adres: admin@gangsters.com.pl i poda niezbędne dane, o które poprosi Właściciel.
8. Gracz akceptując ten regulamin zgadza się na wykorzystywanie adresu e-mail podanego przy rejestracji konta do wysyłania informacji na temat gry.
9. Zabrania się wszelkich oszustw w grze, używania programów automatyzujących czynności w grze, spamu i reklamowania innych stron.
10. Wykryte bugi (błędy w grze), oszustwa lub złamanie któregokolwiek punktu regulaminu należy natychmiast zgłosić wysyłając wiadomość w grze do administratora "admin" lub na pocztę admin@gangsters.com.pl. Za wykrycie oszustwa administrator gry może przyznać nagrody w postaci wirtualnych dóbr w grze Gangsters.pl.
11. W Gangsters.pl panuje całkowity zakaz używania gróźb odnoszących się do życia realnego, wyzywania innych graczy, a także używania wulgaryzmów i innych niedozwolonych czynów, w tym mające charakter rasistowski, obsceniczny, nazistowski, pornograficzny i komercyjny.
12. Użytkownik sam odpowiada za konto swojej postaci. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, za to, co dzieje się na kontach graczy. Użytkownik jest zobowiązany do ściśle poufnego traktowania wszystkich swoich danych wprowadzanych przy logowaniu, w tym adresu e-mail i hasła do konta w grze.
13. Użytkownik może w każdej chwili napisać wiadomość do administratora "admin" w celu pytania dotyczącego gry lub problemu związanego z kontem gracza.
14. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy gracza (nicku) i jego własnego adresu e-mail. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Zabronione jest także wykorzystywanie nazwy gracza do celów komercyjnych.
15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za złamanie regulaminu lub naruszenie przez niego praw osób trzecich.
16. Konto użytkownika nie można przenosić na osoby trzecie bez wyraźnej zgody Właściciela.
17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane treści i wpisy we wszystkich podstronach gry Gangsters.pl oraz forum gry Gangsters.pl.
18. Właściciel nie odpowiada za straty, wynikające z naruszenia obowiązków, za, które odpowiedzialność ponosi użytkownik.
19. Każdy użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty przez administratora Gangsters.pl, łącznie z nieodwracalną blokadą dostępu do Gangsters.pl.
20. Korzystanie z Gangsters.pl oraz proces rejestracji na stronie jest całkowicie bezpłatny. Gangsters.pl świadczy usługi płatne, polegające na dodawaniu Biletów do Konta postaci Użytkownika oraz dodawaniu Biletów Grupowych do grupy (tak zwanej Gangu), do której Konto postaci Użytkownika jest przypisane w momencie realizacji Usługi.
21. Jeżeli płatną usługę nabywa nieletni użytkownik, zapewnia on, że jego prawny opiekun przekazał mu środki na zapłacenie za nią lub że środki te zostały mu przekazane do dowolnego wykorzystania.
22. Gangsters.pl zastrzega sobie możliwość zmian form zapłaty, czyli dodanie lub skasowanie danego rodzaju płatności. Gangsters.pl zastrzega sobie prawo również do zmiany opłat dostępnych w serwisie.
23. Użytkownik, który dokonał płatności za Usługę i nie otrzymał zamówionej usługi (nastąpił błąd podczas dokonywania płatności) powinien napisać o zaistniałej sytuacji do administratora "admin"
24. Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną.
25. Użytkownik, który korzysta z zablokowanego, usuniętego lub aktywnego Konta postaci, nie ma prawa żądania przeniesienia Biletów na inne konto.
26. Właściciel nie wysyła nagród na adres po za granicami Polski.
27. Zabroniona jest kradzież kont w grze. Wszyscy użytkownicy próbujący przejąć konto postaci dowolnego gracza, mogą być usunięci z gry Gangsters.pl oraz może na nich zostać nałożony zakaz dostępu do strony gry Gangsters.pl.
28. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad i działania serwisu Gangsters.pl bez zgody użytkowników.
29. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników.
30. Zabrania się handlowania kontami. W przypadku wykrycia próby sprzedaży postaci, konto sprzedającego może zostać usunięte z bazy danych, natomiast kupującego zablokowane. Zabrania się również oferowania odpłatnie usługi przejścia do innego gangu.
31. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili skasować swoje konto i zarazem zrezygnować z powyższych warunków rejestracji. W celu skasowania konta należy napisać emaila na adres admin@gangsters.com.pl z informacją o chęci usunięcia. Twoje konto zostanie skasowanie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości oraz zweryfikowaniu tożsamości nadawcy.
32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2024 r.
33. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym https://gangsters.pl/regulamin.html
34. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem https://gangsters.pl/regulamin.html
35. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Regulamin dla użytkowników korzystających z czata w Barze.

1. Wypowiadając się na czacie w Barze gracz automatycznie akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego stosowania.
2. Zakazane jest używanie wulgaryzmów (również w postaci ocenzurowanej) oraz obrażanie innych użytkowników.
3. Treści rasistowskie i nazistowskie, nawołujące do nienawiści, nawet jeśli nie są one skierowane do żadnego z użytkowników Gangsters.pl, są zakazane.
4. Zakazane jest podawanie odnośników do stron zawierające treści wymienione w pkt. 3 oraz zawierające treści pornograficzne lub sceny przemocy.
5. Pisanie kilkukrotnie tego samego słowa, zbitek liter, czy też, po prostu pisanie wyrazów pozbawionych sensu (np. "hgfsfgasdfa") jest traktowane jako spam i będzie również karane.
6. Zakazuje się ciągłego pisania wielkimi literami.
7. Nie wolno wykorzystywać czata do celów komercyjnych - w tym handlu kontami.
8. Zakazane jest namawianie do podkładania się "na mieście", Północ & Południe oraz w innych opcjach.
9. Bar nie jest miejscem do przeprowadzania naborów do gangów oraz ich poszukiwania. Miejscem przeznaczonym to tego typu spraw jest odpowiedni dział forum.
10. Zakazane jest trollowanie.
11. Wypowiedzi, które łamią regulamin będą kasowane przez Moderatorów.
12. Za łamanie regulaminu baru moderator może nałożyć karę w postaci:
a) zakazu pisania przez 1 godzinę
b) zakazu pisania przez 3 dni.
13. W przypadku wielokrotnego łamania regulaminu, administrator może nałożyć karę na dłuższy okres niż 3 dni blokady na czacie, a w skrajnych przypadkach nawet usunąć konto.
14. Użytkownicy mają obowiązek informowania moderatorów lub administratorów o przypadkach łamania regulaminu.
15. Regulamin ten w każdej chwili może ulec zmianie.


E-mail:
Hasło:
Rejestracja Regulamin Zasady FAQ Nagrody Ranking